Struktur Organisasi

Jabatan: KEPALA DESA
Nama Pejabat: Detail Pegawai UNTUNG SUKARDI HR
NIP: -

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintah pesa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat